PKK Desa


STRUKTUR ORGANISASI PKK DESA WINONGSARI KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO.

KETUA : TITIK HARYATI

SEKRETARIS  : PUJI HARYATI

BENDAHARA :SUTINAH

POKJA I

KETA : SRI MUTINGAH

WAKIL KETUA : YUNDARTI

SEKRETARIS : WINARSIH

ANGGOTA : SARIPAH

ANGGOTA : PAIKEM

ANGGOTA : SAMINAH

ANGGOTA :DARIYAH

ANGGOTA : NARTI

ANGGOTA : SOPIYAH

ANGGOTA : NIAH

ANGGOTA : BARIYAH

ANGGOTA : KHOTIMAH

POKJA II

KETUA : SUTIRAH

SEKRETARIS : TOYIMAH

ANGGOTA : SUGIARTI

ANGGOTA : EMAH

ANGGOTA : BAKIYAH

ANGGOTA : SRI SHOLEKAH

ANGGOTA : KOMINAH

ANGGOTA : SITI KHOTIJAH

ANGGOTA : LISMINI

ANGGOTA : ANIK SETYOWATI

ANGGOTA : WURI DARYANTI

ANGGOTA : MARSIYAH

ANGGOTA : SUMARNI

ANGGOTA : ERNA

ANGGOTA : SITI SANTIYAH

POKJA III

KETUA : SRI LUSTIANI

WAKIL KETUA : NIKEM

SEKRETARIS : KAMIRAH

ANGGOTA : HARIYAH

ANGGOTA : SUTINI

ANGGOTA : SUYATMI

ANGGOTA : TIJAH

ANGGOTA : SUTINAH

ANGGOTA : SUSANTI

POKJA IV

KETUA : SRI HASTUTI

WAKIL KETUA : PIPIT ZAENAH

ANGGOTA  : PUJI ROHAYATI

ANGGOTA : QOWIYAH

ANGGOTA : SITI UMAROH

ANGGOTA : TIN SUTINA

ANGGOTA : SUMINAH

ANGGOTA : MARSIH

ANGGOTA : SULASTRI

ANGGOTA : TRI UTAMI

ANGGOTA : ISTIYANI


Total Dibaca